Hlavní menu

KMB SENDWIX

KMB SENDWIX je první ucelený systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu, který vychází z moderních evropských trendů ve stavebnictví. Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho dokonalých tepelně technických,

akustických a statických parametrech, jejichž úroveň si může projektant libovolně vybrat podle konkrétních požadavků. Parametry dosahované jednotlivými konstrukcemi KMB SENDWIX přitom začínají na hodnotách, kde možnosti tradičního jednoplášťového zdiva končí. To vše při výrazně menších tloušťkách stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy. Systém reaguje na celoevropský trend stále se

Logo Sendwix

zpřísňujících norem v oblasti energetických úspor a dopadu stavebnictví na životní prostředí, kterým jednoplášťové konstrukce přestávají rychle stačit. Systém KMB SENDWIX je navržen tak, aby jeho použití v projektové dokumentaci i při samotné realizaci nebylo náročnější, než práce s méně sofistikovanými jednovrstvými systémy.

 

Produktový list

Sendwix P
KMB Sendwix P
Sendwix M
KMB Sendwix M
Sendwix L
KMB Sendwix L
 
pix
2019 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook